LG представи пълен финансов отчет за 2013 г.

LG обяви консолидирани приходи в размер на 222.70 млрд. корейски вона (53.10 млрд. долара и нетна печалба от 203.65 милиона долара за 2013 г., отбелязвайки ръст в сравнение с резултатите за 2012 г. Оперативните приходи на компанията са се увеличили умерено до 1.28 трилиона корейски вона (1. 17 млрд.) през 2013 г. от 1.22 трилиона корейски вона (1. 08 милиарда) за цялата 2012 година. 

Четвъртото тримесечие на 2013 г. представя консолидирани приходи в размер на 14.92 трилиона корейски вона (14.03 млрд. долара) с оперативна печалба от 238.1 млрд. корейски вона (223.89 милиона долара). Неодитираните консолидирани финансови резултати за четвъртото тримесечие, приключващо на 31 декември 2013 г., показват нетна загуба в размер на 63.5 млрд. вона (60. 21 милиона) – главно заради по-високия неработещ разход в резултат на движенията на валутния пазар. 

LG Home Entertainment Company обяви 18-процентно увеличение на приходите за предишното тримесечие в сравнение с предходното в размер до 5.93 трилиона вона (5. 58 млрд. долара) и оперативни приходи за цялата година от 404.80 млрд. вона (369.86 милиона долара). Въпреки високото търсене на LCD телевизори в Северна Америка, Азия и в страните от бившия социалистически блок, годишните приходи са намалели с 5% в сравнение с предишната година. Маржът на оперативната търговска печалба бележи увеличение през всяко тримесечие на 2013 заради по-силния продуктов микс, застъпен при повече модели телевизори от висок клас като OLED и Ultra HD, при  които се очаква засилено търсене през 2014 г.

LG Mobile Communications Company отчита 29-процентно увеличение на годишните доходи до 12.97 трилиона корейски вона (11.85 млрд. долара) в сравнение с миналата година и увеличениe с 18% на приходите в 4Q до 3.59 трилиона вона (3.38 млрд. долара) в сравнение с предходното тримесечие благодарение на по-високите продажби на LTE смартфони като G2 и Nexus 5. Доставките на 13. 2 милиона смартфона показват ръст в размер на  54% в сравнение с предходната година. Положителното влияние на подобрения продуктов микс компенсира високите маркетингови инвестиции на LG за засилване на пазарната стойност на марката и увеличението на ценовата конкуренция. 

LG Home Appliance Company представи продажби в размер на 2.84 трилиона вона (2.67 млрд. долара) за четвъртото четиримесечие. Това е с 4% по-малко в сравнение със същия период за миналата година, но целогодишните приходи на компанията са се увеличили с 5% спрямо 2012 г. По-високите продажби за Северна Америка и Китай компенсират слабия ръст на продажбите в развиващите се пазари в Индия, Централна и Южна Америка. Доходността през четвъртото тримесечие на 2013 г. се е увеличила в сравнение с миналогодишната в размер на 83.40 млрд. вона (78.08 милиона долара) в резултат на подобрената структура на разходите и по-високите продажби на продуктите с висока рентабилност. През 2014 година се очаква по-високо търсене на продуктите на LG на развитите пазари като Северна Америка и Европа заради икономическата обстановка, която продължава да се подобрява. 

LG Air Conditioning & Energy Solutions Company обяви продажби в размер на 719.70 млрд. корейски вона (677.33 милиона долара) за четвъртото тримесечие на 2013 г. с увеличение от 8% в сравнение със същия период на 2012 г., главно в резултат на ръста на продажбите на охладителни системи на чуждестранните пазари. За цялата 2013 година компанията е представила печалби в размер на 4.64 трилиона вона (4.24 млрд. долара), с покачване от 8% в сравнение с изминалата година и оперативна печалба от KRW 279.50 млрд. вона (255.71 милиона долара). Търсенето на климатици с висока енергийна ефективност, както и на инвенторни такива, се очаква да подпомогне по-нататъшното увеличение на доходите на LG през 2014 г.