Половината домакинства у нас са с интернет достъп

Резултатите от изследване за използването на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и отделни ползватели показват, че през 2013 г. повече от половината домакинства (53,7%) в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан растеж от 2,8 процентни пункта спрямо предходната година, съобщава Vesti.bg.

Данните са от изследване на Националния статистически институт през 2013 г. Анкетирани са 4161 домакинства и 9198 души на възраст 16-74 навършени години.

С най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет – 64,3%, е Югозападният район, към който принадлежи и столицата. След него се нареждат Южният централен и Североизточният район, в които малко повече от половината домакинства имат достъп до интернет – съответно 52,7 и 51,5%.

От тенденцията за страната значително изостават в Северозападния район, където 42,8% от домакинствата имат достъп до интернет. Мъжете са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените – съответно 52,6 и 50%. През 2013 г. 22,6% от хората са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с държавната администрация и местното самоуправление. Жените са значително по-активни от мъжете при използването на предлаганите онлайн услуги от публичната администрация.