Проект на БАН спечели над 4,6 млн. лв.

Институтът по оптически материали и технологии „акад. Йордан Малиновски“ – БАН спечели финансиране по проект към ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Сумата, която ще получат, е над 4,64 млн. лв.

Финансирането е отпуснато за изграждане на високотехнологичен комплекс за изследване и охарактеризиране на оптичните, електрични, и морфологични свойства на разработваните материали.

Предвидени са изследване, създаване и развитие на оптически среди за запис на информация, разработване на методи за повишаване на сигурността на защитни знаци, създаване на многослойни наноструктурирани покрития и метаматериали за приложение в съвременните оптични информационни технологии.