Бирата увеличава Wi-Fi покритието

Не бързайте да изхвърляте кенчето от бира, което току-що изпихте. 

То може да бъде използвано по един изключително простичък начин за увеличаването на Wi-Fi покритието на вашата домашна мрежа.

Вижте това видео, за да разберете как!