Fujitsu Day 2013 очерта тенденциите в технологиите

Новите тенденции в развитието на технологиите бяха представени днес от Fujitsu по време на първия в България Fujitsu Day 2013.

Една от ключовите теми, които Fujitsu представя в рамките на форума беше PalmSecure – уникална биометрична система за идентификация и верификация на самоличност. Томас Бенгс, Head of Security Solutions Fujitsu International Business разказа за практическото приложение на PalmSecure™. -система за автентификация, която прилага най-новите технологии за биометрична защита. Технологията е приложима в много области –  тя може да бъде полезна за осигуряване на безопасността във финансови и банкови институции, в здравеопазването, в различни предприятия и в образователни институции.

Устройството може да се ползва за контрол на физическия достъп до охранявани територии, за достъп до персонални компютри или сървъри, при извършване на плащания през POS терминали, за достъп до функциите осигурявани от банкомати, киоски и т.н.

Fujitsu представи също и цялостно портфолио от преносими компютри и таблети от бизнес клас. С повече от 20 годишно наследство при иновациите за таблети, които са изградени за корпорациите, но проектирани за потребителите, Fujitsu е създала пълен набор от „All New in Touch“ устройства, които дават възможност на хората да постигнат пълния си потенциал – на работа или докато се забавляват с избраното от тях устройство, докато интуитивно се чувстват сигурни и имат контрол над нещата.

Компанията изтъкна и своята стратегия в посока бизнес ориентирано съхранение на данни: Новото поколение системи за съхранение на данни ETERNUS DX и CS. Има огромен ръст на данни, масивна виртуализация, приложения изискващи повече производителност и продължително съхранение на информацията. Всичко това създава огромни предизвикателства за сторидж средата. Новите ETERNUS сториджи – Нови технологии за по-голяма консолидация и по-добри нива на обслужване. В консолидирана среда за съхранение много различни приложения с разнородни изисквания за системния ресурс достъпват един и същ масив за съхранение. Резултатът е изключителен ефект върху закъснението, времето за реакция и качеството на услугите. Новото поколение Fujitsu ETERNUS дискови системи предоставят нови решения, които позволяват по-добра консолидация в съчетание с отлични нива на обслужване.

В заключение, търговският директор на Fujitsu Балкани Небойша Белотомич отбеляза:

„В този обединен свят Fujitsu се стреми да постигне общество, където ИКТ подкрепят дейностите на хората и създават възможност за създаването на иновации. Наричаме това фокусирано върху човека интелигентно общество. Свят, в който хората са свободни да постигнат своя пълен потенциал и да се чувстват сигурни, и в който знанието се използва непрекъснато, за да допринася с нови стойности и да подкрепя устойчивия растеж. Компютърните технологии напредват към ера, фокусирана върху бизнеса и отделния човек, в която технологиите свързват хората. Ние вярваме, че бързото развитие на ИКТ дава на хората силата да трансформират бизнеса и обществото и да постигат устойчив растеж за всички.”