Connected Security визия от Dell с иновативни решения

Dell лансира четири продукта, които да отговорят на най-големите ИТ предизвикателства – включително BYOD, облачни технологии, мрежова сигурност. Цялостният и свързан подход на Dell, който обхваща процесите от крайната точка до центъра за данни и облачната платформа, помага да се решат дори най-сложни проблеми, свързани със сигурността.

Като част от Connected Security портфолиото на Dell, Dell One Identity Cloud Access Manager, Dell SonicWALL NSA 2600 следващо поколение защитна стена (firewall), Dell ChangeAuditor 6.0 и Dell InTrust 10.7 заедно предлагат нови ниво на защита и дават възможност на организациите колективно да събират, анализират, докладват и да действат по активен начин при управлението на заплахите за сигурността. 

Основните тенденции, навлизащи в ИТ днес, ги правят критични за организациите, които все повече прегръщат стратегията, фокусирана върху сигурността на свързаността към инфраструктурата, информацията и критичните приложенията. За да се предпазят данните независимо къде са съхранявани (на мрежата, в облачната структура или на мобилните устройства) Dell предлага  Connected Security чрез решения, които предлагат свързана със съдържанието сигурност, за да може информацията да бъде защитена от невидими заплахи, както част от услугата за управляема сигурност предлагана със SecureWorks и Dell Data Protection and Encryption.