IBM представи нови системи за хибридни облачни среди

По време на конференцията Interconnect 2013 IBM представи нови системи и решения, които увеличават възможностите за споделяне на ресурси и управление на мобилни технологии и големи обеми от данни. Новите предложения включват PureSystems, Power Systems, Smarter Storage Systems, System x и портфолио от решения за технически изчисления, които ще улеснят клиентите при изграждане  на облачни системи. 

Компаниите по света внедряват частни и хибридни облачни системи, които им могат по-лесно да управляват вътрешните ресурси, докато използват външни облачни услуги. Според анализаторската компания Gartner, Inc, хибридните облачни изчисления в наши дни са на същото ниво, на което са били частните облачни системи преди три години. Според компанията, през 2017 г.  почти половината от големите предприятия в света ще разполагат с хибридни облачни системи за изчисление. С новите предложения IBM цели да помогне на бизнеса да се възползва от предимствата, които предоставят частните и хибридните облачни среди.

Благодарение на нововъведенията в системата IBM PureSystems, компании от всякакви размери ще могат да се възползват от предимствата на експертните интегрирани системи. Новите PureFlex предложения ще опростят предоставянето на услуги и ще повишат ефективността на облачните среди. Ключови нововъведения в системата са PureFlex System – Express и PureFlex System – Enterprise. Портфолиото на IBM от решения за технически изчисления се обновява с нови предложения, оптимизирани за интензивни изчислителни процеси и за разработване на частни облачни  среди. Сред тях са Application Ready Solutions, NeXtScale System, and IBM Platform Computing.