Парите за наука през 2014 г. ще са с €1 млрд. по-малко

Европейската наука ще получи 1 млрд. евро по-малко от европейския бюджет в сравнение с тази, а сегашните нива на финансиране ще бъдат достигнати едва през 2017 г. Това съобщи Ивайло Калфин по време на Петата европейска среща на високо равнище за иновациите, провеждаща се днес в Брюксел.

„Изследванията и иновациите са една от малкото области, в които финансирането през следващия бюджетен период е увеличено. Въпреки това идните 2 г. ще има спад в инвестициите, който само донякъде ще бъде компенсиран от предсрочното изплащане на суми, договорено от Европейския парламент”, обясни Калфин, който е докладчик на Европейския парламент за дългосрочния бюджет на ЕС до 2020 г.

Парламентът се пребори за предсрочно изплащане през първите две години от програмния период на средства за наука и изследвания, борба с безработицата и за поощряване на малкия и среден бизнес, за да се ускори излизането от кризата на европейската икономика.

За 2014 г. Европейската комисия предсрочно да се изплатят 212 млн. евро за наука, разделени между Европейския изследователски съвет и програмата „Мария Кюри”, въпреки това в бюджета ще има малко под 9 млрд. евро срещу 10 млрд. тази година.

„Въпреки огромните усилия от различни политически групи в Европейски парламент, общото намаляване на европейския бюджет, ще се отрази и на финансирането на науката и изследванията”, добави Калфин.

Заради недостига на средства само 8% от парите за наука през 2014 г. ще бъдат насочени към нови, а с останалите 92% ще се плаща по вече стартирали проекти.

Генералният директор на дирекцията „Изследвания и иновации” в Европейската комисия Робърт-Ян Смитс, който също участва във форума заяви, че Комисията е силно разтревожена, че бюджетът от 70 млрд. евро за научната програма на ЕС „Хоризонт 2020” е само на хартия, като почти няма пари за финансиране на нови проекти и авансови плащания. „Изключителен цинизъм е че страните членки посочват „Хоризонт 2020” като приоритет, а от друга страна орязват парите в брой. Това ще създаде огромен недостиг на средства в бъдеще”, заяви Смитс.

Участниците в Петата среща на високо равнище по иновациите изразиха тревога, че заради недостатъчното финансиране европейската наука е загубила лидерски позиции последните години, а икономиката изостава значително от конкурентите си.