47 млн. американци са LTE абонати

САЩ е безспорният лидер по отношение на LTE абонатите в световен мащаб. Близо два пъти повече хора ползват този високоскоростен интернет (47 млн.) в сравнение с потребителите в Южна Корея (20 млн.) и Япония (14 млн.).

Ако сравним популацията на ЮжнаКорея (50 млн.) и Япония (128 млн.) с това на САЩ (314 млн.), в Южна Корея има много повече LTE абонати на глава от населението.

Ако искате да научите повече по темата, разгледайте тази подробна инфографика.