Създават консорциум за центрове за съхранение на данни

Google, IBM, Mellanox, NVIDIA и Tyan обявиха плановете си за създаване на консорциум OpenPOWER, който ще разработва отворени решения, базирани на микропроцесорната технология POWER на IBM. Консорциумът ще създава сървъри, мрежови технологии и системи за съхранение на данни от ново поколение, предназначени за дейта центрове. 

Консорциумът дава възможност за ползване на POWER хардуера и софтуера на IBM в отворени проекти и лицензиране на POWER IP с цел разширяване на кръга от разработчици за платформата. В рамките на комсирциума ще може да се ползва фирмуер  – софтуер, който управлява базовите функции на чипа. По този начин IBM и консорциумът ще дадат възможност за създаване на нови сървъри, предназначени за различни нива на натоварване. 

Консирциумът OpenPOWER свързва хардуер, софруерни решения и приложения, с което ще се създаде мощна платформа за изчисления, базирана на графичния процесор NVIDIA GPU и централния процесор POWER CPU. В тази връзка IBM и NVIDIA работят по интегрирането на своите системи – CUDA GPU и POWER. 

Отвореният код е от ключово значение за създаване на иновативни компютърни платформи и по-добро обслужване на нови приложения в областта на облачните изчисления и други области. OpenPOWER е отворен за всяка компания, която има инерес да създава иновации на база на платформата POWER.