Super Micro отчете ръст на печалбата

Американският производител на сървъри и работни станции Super Micro Computer реализира приходи от 1.2 млрд. долара през финансовата 2013 г. 

Само през четвъртото финансово тримесечие са отчетени ръст на печалбите от 52.9 процента. В периода април-юни приходите са се увеличили с 16,8% до 322,3 милиона долара спрямо същия период на миналата година и с 15,9% в сравнение с предходното тримесечие.

Чистата печалба на Super Micro възлиза на 8,4 млн. долара за отчетния период. Към края на юни компанията разполага с около 95,7 млн. долара.