ЕС трябва да е единен срещу хакерите

ЕС трябва да има общи правила за огласяване на кибератаки срещу информационните си мрежи, а инцидентите да се докладват на един орган, вместо сегашните 28.

За това говори специалният помощник на американския презиздент Барак Обама и координатор по киберсигурност Майкъл Даниъл с Ивайло Калфин. Българският евродепутат, който е на посещение във Вашнигтон с делегация от Европейския парламент, проведе лична среща с Даниъл, известен и като Киберцаря. На нея присъства и съветникът по киберсигурност в Държавния департамент Кристофър Пейнтър.

В момента проектът за директива за киберсигурност се обсъжда в Европейския парламент и между страните членки на ЕС. На срещата Калфин представи наличното европейско законодателство за сигурността на информационните мрежи и опазването на лични данни, както и предложенията за нова регулация в ЕС. Ивайло Калфин е докладчик за групата на социалистите в комисията по промишленост в Европарламента по проектодирективата за киберсигурност.

„Киберсигурността е една от най-динамично развиващите се теми между ЕС и  САЩ през последните години. В президентската администрация познават моят доклад за сигурността на информационните системи, който беше приет от Европейския парламент и залегна в проектите за ново европейско законодателство. Събеседниците ми изразиха висока оценка за него и за действията, които последваха в ЕС. Очертахме бъдещи възможности за сътрудничество по развитието на стандартите за сигурност на информационните мрежи, обучението и образованието по киберсигурност и особено за отношенията с трети страни”, коментира Калфин след срещата в Белия дом.