ЕС засилва мерките срещу кибер престъпността

Онези, които извършват кибер престъпления на територията на Европейския съюз, ще бъдат подлагани на по-строги санкции, след като Европейският парламент одобри нов проектозакон за незаконния достъп до информация.

Актът изисква държавите-членки да въведат наказания най-малкото от 2 години затвор за незаконен достъп до информационни системи или нарушаването на тяхното функциониране. Същото се отнася за хора, които придобиват незаконно данни, нарушават комуникациите или продават електронни инструменти, които могат да се използват за това.

Според закона по-дребните случаи могат да се наказват и по-леко като всяка отделна държава-членка трябва сама да реши как да постъпи в този случай.

Наказанията се отнасят не само за хакерите, но и за организации и компании, които се опитват да се възползват от нарушенията. Очаква се Европейският съвет скоро да приеме директивата, след което 28-те членки на Съюза имат двугодишен срок, за да я направят част от националното си законодателство.