PowerEdge VRTX отговаря на нуждите на малкия бизнес

Какво ще кажете за едно интегрирано решение, което включва сървъри, сторидж и мрежа в компактно шаси, чиито дизайн е оптимизиран за офиса на малката фирма? Звучи като сбъдната мечта тъй като споделената архитектура ще позволи оптимизиране на производителността в едно платформа, съобразена изключително с нуждите на малкия и средния бизнес. За щастие новото предложение на Dell, което компанията представи в рамките на своя Dell Solutions Tour е точно такова.

PowerEdge VRTX е съвсем ново конвергентно информационно решение, предназначено за по-малки фирми, офиси или търговски обекти. То е директен отговор на една тенденция, която напоследък съпътства развитието на бизнеса – глада за IT ресурси, който много компании изпитват. Причината е, че с постепенното излизане от глобалната криза фирмите започват все по-често да очакват растеж в дейността си и това е особено валидно за по-малките компании. Така те имат нужда от информационни технологии и в същото време в момента ползват такива решения, които не са достатъчно гъвкави и ограничават възможността за растеж.

Предимствата на PowerEdge VRTX могат да се търсят в няколко посоки. От една страна платформата е компактна, което намалява разходите, които обикновено съпътстват закупуването на различни устройства, а от друга единният интерфейс прави работата много по-лесна. GeoView системата пък позволява още по-интуитивен контрол на дейността. Накрая опцията за надграждане винаги съществува, което означава, че PowerEdge VRTX периодично може да се променя според нуждите и растежа.

За да опрости инсталационния процес PowerEdge VRTX използва с 86 процента по-малко кабели и така намалява разходите за сложна инфраструктура и нуждата от допълнително пространство. Dell OpenManage Essentials за PowerEdge VRTX включва всеобхватни, достъпни и agent-free възможности за управление с геолокиране, което спестява време и намалява риска от грешки. Във VRTX е вградена и конзола Dell Chassis Management Controller (CMC) – единно място за управление на всички компоненти – шаси, блейд сървъри, комутатори за достъп до LAN мрежа и профили за сървърите. Намалява се значително и времето, необходимо за конфигурация на системата, което позволява наличния човешки и технически ресурс да бъде използван пълноценно другаде.

Съвременните тенденции налагат прехода към облачните технологии, които очевидно е неизбежен. Те диктуват още необходимостта от икономически ефективни и технологични гъвкави решения, които могат да се разширяват и ъпгрейдват съгласно конкретните нужди на предприятието. С PowerEdge VRTX Dell прави сериозна заявка за широка технологична платформа, която е насочена специално към изискванията на модерния малък и среден бизнес.