Услугата Google Knowledge Graph вече и у нас

Новата функция  Knowledge Graph на търсачката на Googlе вече действа и в България.

Това означава, че по зададена дума вече излиза и информация, а не само досегашните линкове, водещи към страници, съдържащи тази дума. Тясе показва в допълнително обособено каре вдясно на първата страница с намерени резултати.

Knowledge Graph постига този нов модел като анализира, изучава и подбира информацията въз основа на въведените думи, както от масивите на самата компания, така и от множество други публични източници. Основната му задача е да предоставя данните веднага, а освен това умее да открива и разликите в значението на въведените думи или при използване на дублетни форми. Умното търсене на Knowledge Graph се базира на 570 млн. единици информация като за тях са изградени над 18 млрд. факта и взаимовръзки.