Speedy-net изгражда първата мащабна виртуална мрежа

Телеком операторът Speedy-net планира мащабна експанзия до края на годината, с която във всичките 28 окръжни градове в страната ще предостави своите услуги. 

За момента, компанията присъства в 14 града. 

За да може да се справи с този мащабен проект, Speedy-net изгражда първата напълно функционираща виртуална мрежа. Тя се реализира върху вече построена физическа. Такива технологии са познати отдавна, но в Българя до момента не е създавана виртуална мрежа в такъв мащаб и никога за домашни клиенти. Компанията използва мрежата на алтернативни оператори, без да се налага да се строи паралелни инфрастуктури.  

„Капацитетът на фиксираните мрежи се използва не повече от 15-20%, а в София например, на много места има наслагани една върху друга поне 5-6 инфраструктури“, казва Страхил Иванов, собственик на Speedy-net. „Основният разход в нашия бизнес е поддръжката и изграждане на инфраструктура. Затова ние решихме, че няма нужда да правим инвестиции като строим една върху друга отделни инфраструктура. На времето това се налагаше защото нямаше добри и всъщност единствената беше на БТК, но днес качеството на мрежите е съвсем друго. Най-голямото предизвикателство за нас е да се справим технически-организационно. Ние имаме огромен опит с консолидация и изкупуване на други мрежи и преструктурирането им, и именно това е причината да сме компанията, която реализира този проект. А най-важното е, че услугите, които предоставяме върху нашите собствени мрежи ще са същите и върху мрежите, които наемаме. Клиентът няма да вижда никаква разлика“, допълва Страхил Иванов.