IBM представи нова когнитивна система

IBM представи Watson Engagement Advisor – нова технология, която позволява на компаниите да обработват голямо количество от данни за рекордно кратко време и да трансформират начина, по който ангажират своите клиенти. Бизнесът ще може да обслужва по-добре клиентите си благодарение на тази когнитивна технология, която анализира корпоративните данни по-бързо и лесно. 

На базата на способностите си да разбира нюанси на човешката реч, да анализира въпроси и намира отговори в огромни обеми от информация, системата IBM Watson Engagement Advisor ще даде възможност на служителите, обслужващи клиенти, да предоставят бързи отговори, базирани на корпоративни данни. Функцията “Ask Watson” дава възможност за бърз анализ на въпросите на клиентите и предоставяне на решения на проблемите им. 

Според проучване на IBM сред 1700 маркетинг мениджъри, че 65 процента от тях се чувстват неподготвени да реагират на нарастващия брой комуникационни канали, които днешните потребители могат да използват. Затова IBM дава възможност на своите клиенти да реагират своевременно на промените в пазара като автоматизират маркетинга и подобрят начина, по който обслужват своите клиенти.