Lenovo с рекордно добри финансови резултати

Китайският РС производител Lenovo отбеляза най-силното в историята си тримесечие в края на фискалната си 2012-13 г.

То е донесло на компанията общо 7.8 милиарда долара приходи, от които след като се приспаднат разходите Lenovo излиза на чиста печалба от 127 милиона долара.

Общите приходи за току що приключилата фискална година на производителя се изчисляват на 34 милиарда долара, което също е рекорд за Lenovo. Чистата печалба на компанията за фискалната й година е 635 милиона долара – трети рекорд.

Единственото петно върхо отличните резултати на Lenovo e лаптоп бизнесът на компанията, където тя отчита спад с два процента спрямо миналата година. Въпреки това този спад също е много по-малък, отколкото се наблюдава при някои други РС производители. Високите приходи на Lenovo са в резултат най-вече на скока на бизнеса на компанията в Китай, където приходите на Lenovo са се повишили със 74 процента. Успоредно с компютрите, компанията има сериозно присъствие и на смартфон пазара в Китай.