BlackBerry 10 спечели доверието на Пентагона

Репутацията на BlackBerry устройствата традиционно се крепи на тяхната висока сигурност и новата операционна система на едноименната канадска компания отново го доказа.

Доказателство за това е фактът, че Пентагона предпочете BlackBerry 10 пред конкурентните продукти на Apple и Samsung.

Военното министерство на Съединените щати даде на BlackBerry 10 първият сертификат за одобрение, което означава, че BlackBerry 10 има пълното доверие на ведомството да бъде използвано от неговите служители и звена.

Под шапката на Пентагона работят повече от 3 милиона души, които вече могат да ползват BlackBerry 10 модели. През февруари 2013 г. министерството обяви конкурс за нови служебни смартфони. В момента от 600 000 апарата, които се ползват там, 470 000 са BlackBerry, 41 000 са на Apple и 8 700 работят под Android. Пентагонът планира към края на модернизационния процес да снабди служителите и звената си с 8 милиона смартфона.