Над 90% от потребителите на смартфони са в столицата

Потребителите, попадащи във възрастовата група 18-34 години, са най-активни в използването на смартфони. Над 90% от тях живеят в столицата и областните центрове на България. Също толкова е делът и на потребителите, чиито домакинства имат доходи над 1000 лв. месечно. Мечтаният от рекламната индустрия таргет е оборудван със смартфон, който използва ежедневно, но не винаги по предназначение. Това показват данните от първото по рода си проучване “Мобилните приложения като комуникационен канал” на агенция Pragmatica, осъществено с партньорството на digitribe. 

Проучването, проведено сред 560 души, показва, че 64% от анкетираните използват смартфон. Извадката е квотна – по пол и възраст, като 29.2% от участниците са на възраст между 18 и 24 години, 35.1% са на възраст между 25 и 34 години, а третата представена група е на 35-44 годишните – 19.6%. По пол, проучването е разпределено почти равномерно между мъже и жени. 

Един от основните изводи от проучването е, че над 57% от собствениците на смартфони използват телефони, работещи с операционната система Android. На второ място по пазарен дял е iOS на Apple с далеч по-скромните 12% дял, а третата позиция е за Symbian на Nokia. Най-често използваната марка смартфони са Samsung с 35.7% пазарен дял, показва проучването на Pragmatica. На втора позиция е Nokia с 17,8% пазарен дял, следвана от HTC с 14.5% от отговорите.