Вижте най-новата реклама на Facebook Home

Facebook показа нова реклама на Home – най-новият потребителски скин за Android телефони.

Тя се казва “Airplane” и показва бизнесмен, който прави живота си по-интересен в рамките на скучното пътуване в самолета, свързвайки се със своите приятели през Facebook Home.

Вижте 60-секундният клип.