ФБР ще може да записва SMS съобщения

Ако бъде приет в сила, нов закон ще позволи на правоохранителните органи в Съединените щати да получават достъп до изпратените кратки съобщения на милиони абонати.

Законът предвижда всеки един мобилен оператор да пази получените и изпратените в мрежата му съобщения през мобилни телефони и да ги предоставя на властите в случай на нужда.

“Всеки ден се изпращат милиарди SMS съобщения и някои от тях съдържат важни улики за криминална дейност”, твърди Ричард Литълхейл от клона на ФБР в щата Тенеси. “В някои случай невъзможността да получим достъп до тези съобщение води до загуба на важни улики”.

Според Литълхейл кратките съобщения, разменени през мобилни телефони, често съдържат улики за престъпления като домашно насилие, трафик на наркотици и отправяне на заплахи.

Предложението на Литълхейл е подкрепено от редица организации като Асоциацията на полицейските началници, Асоциацията на прокурорите и Асоциацията на шерифите. Всички те искат правото на властите да имат достъп до SMS съобщенията да бъде закрепено в предстоящата поправка на Закона за електронните комуникации от 1986 г.