Сматфонът ни ще знае как се чувстваме

Един ден нашите мобилни джаджи ще знаят и нашето емоционално състояние. Оказва се, че изследователи от Университета на Рочестър работят по софтуер, който ще позволи на компютър да узнае как точно се чувства говорещият в момента човек на базата на неговия глас. При това с 81 процента точност.

Програмата  ще прави своите заключения единствено на базата на неговата интонация и няма да взима предвид думите, които използва.

Работата на изследователите е все още в начален стадий. В момента обаче съществува прототип на мобилното приложение, което изобразява, а не изрича своя отговор.