Siemens спечели за рекорден път награда за иновации

Изследователи от Siemens и университета Олденбург спечелиха престижната награда на президента на Федерална република Германия за техника и иновации – Deutscher Zukunftspreis за 2012 г.

Siemens постигна високото отличие в Германия за четвърти път – повече, отколкото всяка друга компания.

Изобретението на Siemens и университета Олденбург дава възможност на пациенти със загуба на слуха да чуват стереофонично отново.Стерео технологията се основава на звуково възприятие на двете уши. Тя дава възможност на най-съвременните слухови апарати да преодолеят важен компонент от загубата на слуха.

Германската награда за постижения в областта на техниката и иновациите е учредена през 1997 г. от бившия президент Роман Херцог. В допълнение на самите научни постижения, най-важните критерии за подбор включват тяхната патентоспособност и продаваемост