300 специалисти на първия Cloud Foundry Open Tour у нас

Първият у нас Cloud Foundry Open Tour събра близо 300 български софтуерни разработчици, съобщиха от VMWare.

Конференцията се проведе на 12 ноември в столичния Интер Експо София като част от серията световни събития, посветени на cloud платформата с отворен код.

Лекциите на Конференцията в София включваха добри практики в разработката на облачни приложения със Spring, Java, Ruby, Node.js, Python, PHP, както и eфективното използване на услуги като MySQL, MongoDB, Redis, Postgres, и RabbitMQ върху Cloud Foundry. Събитието показа на българските софтуерни инженери как могат бързо и ефективно да мигрират към cloud базирана инфраструктура и да имплементират и разработват своите приложения върху публични или микро Cloud Foundry инсталации.

Конференцията бе открита от Рей О`Фаръл, старши вицепрезидент продуктов инженеринг във VМware, който представи визията на компанията за т.нар. SDDC или дата център от ново поколение, управляван изцяло и автоматично от софтуерни приложения. Това е изцяло нов подход към инфраструктурата с цел да предложи по-голяма гъвкавост и ефективност, непрекъсваеми услуги и оптимизация на разходите.

На финала на Конференцията се проведе и специално състезание- Hackathon, по време на което участниците разработваха и инсталираха приложение за Cloud Foundry в рамките на само два часа.