Intel Itanium 9500 предоставя нови възможности

Новите процесори Intel Itanium 9500 предоставят безпрецедентни възможности за mission-critical компютърни технологии. Базирани на нова микроархитектура, процесорите Intel Itanium удвояват производителността и повишават издръжливостта на системата.

Те се отличават с два пъти по-голям брой ядра върху нова архитектура, което води до 2.4 пъти по-висока производителност и 33 процента по-бърз I/O  в сравнение с предишното поколение и е с нови възможности като Intel Instruction Replay Technology.

Процесорната серия Intel Itanium 9500 съдържа 3.1 милиарда транзистори, което го превръща в най-усъвършенствания процесор със стандартно приложение към момента. Той поддържа до два пъти повече ядра (8 вместо 4) в сравнение с предишното поколение процесори, съхранява до 54 MB on-die памет и позволява до 2 TB нисковолтов DIMMs в 4-цокълна конфигурация. Скоростта на процесора е увеличена с 40 процента в сравнение с предишното поколение процесори при по-нискоенергийни конфигурации. Новите честоти варират от 1.73 GHz и захранване от 130 вата, до 2.53 GHz при ниво на захранване 170 вата.

Системите, базирани на процесорите Intel Itanium, оперират в над три четвърти от Global 100 компаниите по света в редица индустрии като космонавтика, енергетика, природни науки и телекомуникации.