IBM с нови решения за мобилна и клауд сигурност

IBM обяви 10 нови продукта и подобрения, с които ще спомогне за повишаване на защитата на компаниите, използващи облачни изчисления, мобилни технологии и управляващи големи обеми от данни.

С новите софтуерни предложения клиентите на IBM ще могат да осъществяват контрол върху сигурността при мобилните устройства, да намалят вътрешните и външните  заплахи и рисковете за сигурността в облачни среди, както и да увеличат сигурността на бази данни

Сред новите продукти, които IBM показа е IBM Security Access Manager for Cloud and Mobile. С него клиентите ще осъществяват контрол върху сигурността на мобилните устройства. Подобреният софтуер IBM Endpoint Manager for Mobile Devices ще помогне на организациите да създадат среда за предпазване на данни от мобилни устройства и приложения. С тези предложения IBM цели да предостави по-добър контрол на потребителите на мобилни устройства, за да могат ефективно да защитят личните си данни.

Като част от новите и подобрени продукти IBM представя интегрирани решения, предназначени за повишаване на сигурността в облачна среда. С тях клиентите ще разполагат с унифицирана архитектура за събиране, съхранение, анализиране и търсене на данни за извършени регистрации, открити вируси и заплахи в различни системи в облачната среда. Решенията на IBM, предназначени за тези цели са: IBM SmartCloud for Patch Management; IBM Security Access Manager for Cloud and Mobile, IBM Security Privileged Identity Manager; QRadar SIEM and QRadar Log Manager.