Nestle със стабилен ръст за първата половина на 2012 г.

Гигантът Nestle отчита стабилен ръст за първото шестмесечие на 2012 г. и потвърждава позитивните си прогнози за тази година на базата на последните финансови резултати.

Компанията е реализирала продажби на стойност 44.1 милиарда швейцарски франка, а оперативната печалба е 6.6 милиарда франка. За Европа продажбите са в размер на 7.4 милиарда франка. Ключовите фактори, допринесли за растежа в зоната, в среда, която се влоши през годината, особено в Южна Европа са иновациите и представянето на нови премиумни и популярно позиционирани продукти. Като цяло зоната е запазила покачването на пазарния дял от 2011 г.

Ръководството на Nestle очаква трудната търговска среда, особено в развитите пазари да продължи и през второто полугодие. Дейностите и инициативите, които са предвидени през второто полугодие трябва да позволят на компанията да продължи стратегията си за цялата година и най-вече да се разгърне модела на Нестле за органичен ръст в размер на 5% до 6%, подобряване на маржа и на реалния доход от акция във фиксирани валути.