Калфин: Всичко в интернет и за всеки

Цялата публична информация трябва да е в интернет и всеки трябва да има възможност да я ползва. За това призова Ивайло Калфин пред Дигиталната асамблея – най-голямото събитие в областта на информационните технологии. 

Той заяви също така, че данните, събирани от държавната и местна администрация, от държавните университети и културни средища като библиотеки и архиви, трябва да бъде предоставена свободно или срещу символично заплащане на бизнеса и на гражданите. Европейската комисия прогнозира, че това ще е нова златна мина за бизнеса, която ще донесе допълнителни приходи от 40 милиарда евро годишно.

Мнозина смятат, че това е добра идея, но малко гледат на нея като на шанс за демократизиране на обществото и като на добра бизнес възможност, особено за средния и дребен бизнес, посочи Калфин. Според него е необходима кардинална промяна в мисленето на администрацията, която “трябва да си изработи инстинкт да огласява споделят данните, които събира, вместо да мисли какво да не публикува”.

Единствено информация, засягаща националната сигурност, при това основателно, мотивирана, както и личните данни, би трябвало да останат извън интернет, смята докладчикът на Европейския парламент.При това тя трябва да се обработва и подава в компютърен формат, удобен за интернет.