Приеха доклада на Калфин за сигурността на интернет

Европейският парламент прие с мнозинство (573 “за”, 90 “против” и 26 “въздържали се”) доклада на Ивайло Калфин за сигурността на интернет „Защитата на критичната информационна инфраструктура – постижения и предстоящи стъпки: постигане на сигурност в световното кибернетично пространство”.

Докладът настоява ЕС да признае информационните системи за критична инфраструктура и да им гарантира защита като на енергийните и транспортни мрежи. Настоява се за създаване на минимални стандарти и протоколи за противодействие при кибернетични инциденти, както и за вменяване в задължение на доставчиците на интернет и на администрацията да информират потребителите за всеки пробив в системите за сигурност и за кражбата на техни данни. Калфин предлага и криминализиране на кибер атаките.

Резолюцията на Европейския парламент, приета днес въз основа на доклада „Калфин” призовава Европейската комисия да се ангажира с информирането и обучението на гражданите за безопасно използване на интернет, за насърчаване на публично-частното партньорство и за развитие на международното сътрудничество.