Софтуерен инженер е най-добрата работа в САЩ

Ново проучване на CareerCast показва, че без никакво съмнение най-добрата работа, която може да заемате в Съединените щати е тази на софтуерен инженер.

CareerCast дефинира длъжността като “хора, които се занимават с изследването, дизайна, разработката и поддръжката на софтуерни системи за промишлени, научни или медицински цели”.

Софтуерните инженери получават средно по 88 142 долара годишно и постигат цели 176 точки по скалата, с която се измерват различни характеристики на работното място като работна среда, стрес, физическо натоварване и възможност за развитие.

За челното място в класацията на CareerCast тази позиция се преборва със длъжността “специалист по застрахователни оценки”, като заетите в тази сфера печелят 88 202 долара годишно, но изостават по други от факторите.