Apple: iCloud вече стигна 100 милиона потребители

Изпълнителният директор на Apple Тим Куук обяви, че облачната услуга на компанията iCloud вече има над 100 милиона потребители – доста впечатляващ резултат, предвид факта, че тя е активна едва от миналия октомври.

По време на Годишната технологична конференция на Goldman Sachs, Куук обяви iCloud за важна част от стратегията на Apple за следващите десет години и подчерта, че още в момента тя се ползва от над 100 милиона души.

“Ако се върнем десетина години назад, тогава Стийв Джобс предвиждаше Мас да стане центъра на вашия технологичен и ежедневен живот. Днес iCloud може да объртне тази представа надолу с главата и да се превърне в пресечна точка на живота ни за следващото десетилетие”, обяви Куук.

Според шефът на Apple както дигиталния асистент Siri, така и облачната услуга iCloud не са продукт “за година или две”, а част от глобана стратегия, която компанията ще развива за дълъг период.

“Не смятаме, че те са услуги-еднодневки, а ги считаме за крайъгълен камък на нашата бъдеща стратегия. Siri и iCloud са неща, за които ще говорите и с внуците си, завършва Тим Куук.