IBM Watson ще трансформира световните индустрии

Според проучване на IBM сред над 4 000 ИТ специалисти от 93 държави и 25 индустрии усъвършенстваните възможности за анализ на данни на суперкомпютъра Watson ще допринесат за трансформиране на индустриите, които управляват големи обеми от данни. Анкетираните посочват образованието и здравеопазването като областите, които биха могли да се възползват най-много от модерната технология на IBM, като към тях добавят и финансовите услуги и държавната администрация.

“Резултатите са ясни. Мобилни компютърни системи, облачните системи, бизнес аналитичните системи са надминали очакванията на пазара и в днешно време са част от ИТ стратегията на всяка съвременна организация”, каза Николай Драмов, Директор отдел Системи и Технологии, IBM България. “ИТ професионалистите могат да развият умения, необходими, за да използват в работата си всички тези технологии, с което ще бъдат подготвени да посрещнат нарастващите изисквания и търсене от страна на бизнеса през следващите години”, допълва Николай Драмов.

Резултатите от проучването показват нарастваща нужда от технически умения в областта на бизнес анализа, социалните бизнес каузи, мобилните компютърни системи, технологиите с отворен код и облачните технологии. Тези четири технологии са по-свързани помежду си, затова при въвеждането на една от тях е нужно да се приложат и останалите технологии.

Основните изводи от проучването 2011 IBM Tech Trends Report са:

– 87% от анкетираните смятат, че технологиите с отворен код и отворен стандарт ще играят ключова роля в бъдеще при разработването на приложения

– През следващите две години повече от 75% от организациите по света ще се възползват от услугите на облачните системи

– 51% от анкетираните посочват приемането на облачните технологии като част от тяхната мобилна стратегия

– Културните различия в различни региони по света оказват влияние върху приемането на социални дейности в бизнес. 57% от бизнеса в Индия прилага социални каузи, в САЩ този процент е 45%, в Китай 44%, а в Русия 19 %.