Дигиталната ера променя работата на маркетинг директора

IBM представи ново проучване, проведено сред над 1700 маркетинг директори от 64 страни и 19 индустрии. То разкрива, че по-голямата част от световните топ експерти по маркетинг споделят мнението, че е на лице съществена промяна в подхода в общуването с клиентите, но и също така поставя въпрос за това дали техните организации са подготвени да посрещнат тази промяна.

В същото време проучването показва, че начините за измерване и оценяване на работата на маркетинг инвестицията се променят. Почти две трети от лидерите смятат, че възвръщаемостта от маркетинг инвестицията ще бъде основната измерителна единица за ефективността на маркетинга до 2015 г. Но дори сред най-успешните предприятия, повечето маркетинг лидери се смятат за безкрайно неподготвени да предоставят твърди цифри.

И почти всички сред тези лидери, които са отговорни за интегрирания маркетинг на продуктите, услугите и репутацията на своите марки – казват, че усещат значителна липса на влияние в ключови сфери като развиване на продукта, ценообразуване и избор на продажбени канали.

Проучването разкрива още, че докато 82 процента от маркетинг мениджърите казват, че планират да увеличат употребата на социалните медии в следващите 3 до 5 години, само 26% от тях в момента следят блогове, 42% проследяват ревюта от трети страни и 48% следят потребителски ревюта, за да си помогнат в построяването на своите маркетинг стратегии.

“Вирусната природа, създадена от социалните медии представлява постоянната промяна при потребителските взаимоотношения”, казва Селда Сенкая, маркетинг директор на IBM за Югоизточна Европа. “Приблизително 90% от цялата информация, създавана в реално време е не структурирана. Маркетинг директорите, които успеят успешно да възприемат този нов източник ще бъдат в силната позиция да увеличават приходите си, да обновят потребителските взаимоотношения и да създадат нова добавена стойност на марката.”
Докладът посочва 4 ключови предизвикателства, пред които се изправят маркетинг експертите в днешно време: бумът на информация, социалните медии, възможностите за избор на различни канали и устройства и променящата се демография ще са факторите, които в следващите три до пет години ще увеличават влиянието си върху дейността на маркетинговите организации. Въпреки това голяма част от маркетинг мениджърите се чувстват неподготвени да посрещнат и управляват въздействието на споменатите явления.

Бумът на информация: всеки ден ние създаваме 2,5 квинтилион бита от информация – толкова много, че 90% от информацията в момента е създадена единствено през последните 2 години. Увеличаващият се обем, разновидност и скорост на информацията, налична от новите дигитални източници като социалните мрежи, в допълнение с традиционните източници като търговски проучвания, представляват върха на предизвикателствата пред маркетинг мениджърите. Трудността е как да се анализира тази разновидна информация, за да се изведе значима тенденция и да се използва ефективно, за да подобрим продукти, услуги и създадем по-добро потребителско преживяване.
Мобилни устройства: увеличаващото се количество от нови канали и устройства, които маркетингът може да използва, от смартфони до таблети, бързо става приоритет за маркетинг директорите. Мобилната търговия се очаква да достигне до $31 милярда до 2016 г.

Днес маркетинг директорът трябва да се справя с много повече и разнообразна като източници информация. За да посрещнат тези нови предизвикателства, маркетинг директорите трябва да увеличат своите собствени дигитални, технологични и финансови умения, посочва докладът. Но много от тях изглеждат резервирани в това отношение. Когато попитани кои лични качества трябва да развиват в следващите 3 до 5 години само 28% посочват технологична компетентност, 25% казват – експертиза в социалните медии и 16% посочват финансовата прозорливост.