IBM обединява мейнфрейм компютърни системи с Windows

IBM представи технологията zEnterprise System, която ще позволи за пръв път интегриране на Windows приложения с мейнфрейм системи. Тя ще даде възможност на клиентите на компанията с приложения за по-сложна компютърна архитектура – например, Windows приложения, свързани с мейнфрейм данни – да бъдат консолидирани в една и съща система, като по този начин се намалят разходите и се опрости управлението на корпоративната информация в системата.

“Комбинацията от IBM System Z и сървъри на Intel в цялостна конфигурация се оказва най-доброто решение за модернизация на нашата ИТ инфраструктура”, смята Хуб Меертенс, ръководител на отдел “Инженерна поддръжка” в организацията за управление на европейския въздушен трафик в Холандия – EuroControl.

Чрез обедняването на Windows и мейнфрейм, IBM дава възможност на своите клиенти да внасят нововъведения в z/OS, Linux and AIX и Windows. Новата технология осигурява централизирано управление, което предлага разнообразие рентабилни възможности, като по-бърз и автоматизиран достъп до изчислителни ресурси, намалена администрация и по-ниски разходи за обучение. zEnterprise System може да бъде интегрирана с IBM System x приложения, AIX софтуер за IBM Power Systems и Linux за управление на работни процеси в IBM System x.

С тези възможности zEnterprise System прави по-бърз интелигентния компютинг за компании и правителства чрез иновативния подход “система към системи”, който позволява на различни работни процеси, разпределени в няколко отделни системи, да бъдат управлявани като единна среда. В наши дни мейнфрейм компютърните системи са предпочитани от банки, застрахователни компании, правителствата, големи търговци на дребно, които се възползват от високите нива на сигурност и надеждност.