HP – лидер в мултифункционалните устройства и принтери

Независимият доставчик на консултантски услуги в областта на IT проучванията Gartner публикува най-новия си доклад „Magic Quadrant” за мултифункционални устройства и принтери в световен мащаб, класиращ доставчиците на технологии спрямо техните „способности за изпълнение” и „цялостна визия”. И HP заема лидерската позиция в него.

Според доклада на Gartner „традиционните технически характеристики при типичния офис печат, като качество на печата (напр. точки на инч и скорост на печат), отстъпват място на възможностите за интегриране на хардуера и прилагането на софтуерни приложения, свързващи принтерите със системите за управление на документооборота на компаниите. Възможностите за следене от разстояние, диагностика, сигурност, печат от облака и други фактори стават все по-определящи при избора на доставчик.”

Стратегическите инвестиции на HP в тези определящи фактори позволиха на компанията да създаде портфолио от иновативни мултифункционални устройства и принтери, поддържани от широка гама приложения и решения.

Потребители – представители на малкия и средния бизнес, както и предприятия, работещи с HP като доставчик, вече управляват ефективно своите документи и информационни работни потоци, използвайки уеб-свързаните печатни технологии на HP с клауд поддръжка, които рационализират работните процеси и повишават сигурността за значителен ръст на производителността и по-ниски разходи.

„Вярваме, че това признание потвърждава не само инвестициите, които HP направи в продуктите си за обработка на изображения и печат, но и стратегията на компанията, имаща за цел да гарантира, че клиентите ще получат реално конкурентно предимство с тези устройства”, сподели Рон Кофлин, старши вицепрезидент „LaserJet бизнес решения”, Група „Обработка на изображения и печат”, HP. „HP е посветена на това да разширява все повече наследството си от иновации с цел да посрещне постоянно променящите се нужди на клиентите си.”