IBM представи нови облачни услуги

IBM представи най-модерните облачни услуги и софтуер в ИТ сектора, предназначени за корпоративни клиенти. SmartCloud услугите ще предложат на бизнеса безпрецедентен избор, сигурност и преносимост, с което IBM ще улесни компаниите при прехвърлянето на важни дейности към облака и при използването на облачните системи като платформа за развиване на бизнеса.

IBM планира да предоставя услугите си на близо 200 милиона потребители до края на 2012 г., тъй като клиенти прехвърлят основни приложения и процеси към IBM SmartCloud. Към портфолиото от SmartCloud услуги IBM добавя и IBM SmartCloud Application Services, SmartCloud Foundation и SmartCloud Ecosystem.

Услугата IBM SmartCloud Application Services е платформа, която ще даде на възможност на компаниите да намалят разходите и да спестят време при управление на основни бизнес приложения в облачна среда, като същевременно осигурява високо ниво на контрол и сигурност.

IBM SmartCloud Foundation e ново портфолио от софтуер за облачни системи, който позволява на предприятията лесно да използват и контролират облака.
С новата услуга SmartCloud Ecosystem IBM цели да помогне на хиляди малки и средни корпоративни клиенти да преминат към облачни системи и да създадат своя собствена облачна среда.

Според ново проучване на IBM направено сред 500 бизнес и ИТ лидери, само 33% използват cloud pilot днес, но се очаква броят им да нарасне в следващите три години. 40% от респондентите са на мнение, че през 2015 облачните системи ще “променят значително” бизнеса, а според 30% облака ще спомогне за създаване на бизнес модели и увеличаване на приходите. Проучването показва също, че компаниите имат полза от облачните услуги, но срещат трудности с осигуряването на защита и контрол при използването на облачните системи извън информационните технологии и виртуализацията на центровете за данни.

“Корпоративните клиенти са много по-консервативни, защото техните приходи, репутацията и веригата за доставки са тясно свързани с производителността и сигурността на тяхната инфраструктура”, заявява Николай Драмов, Мениджър отдел “Системи и Технологии”, IBM България. “Чрез SmartCloud искаме да увеличим ползите за компаниите, като направим по-лесно поддържането на услугите на различни нива в дадена организация, подкрепим съществуващите инвестиции и отворим нови врати за производителността и иновациите.”

IBM представи и нова версия на обществения облак за предприятия – IBM SmartCloud, с нови услуги, включително първата платформа като услуга (PaaS), специално проектирана да отговори на нуждите на компаниите да използват корпоративни приложения в облака. През четвъртото тримесечие ще бъде налична бета версия на IBM SmartCloud Application Services (SCAS), която ще предложи корпоративен клас сигурност, Java с отворен код и междуплатформена поддръжка без впоследствие клиентите да бъдат зависими от продуктите на продавача.