Кошер – българска социална мрежа за студенти

Стартира българска социална мрежа Kosher.bg, ще подпомага и развива студентски проекти в различни сфери – от изкуство до информационни технологии. Нейната цел е да обедини на едно място всички клубове по интереси, съществуващи към българските университети, и да постави бъдещите експерти в условия, близки до реалния бизнес.

В Kosher.bg могат да участват всички студенти. Достатъчно е да регистрират клуба по интереси, в който членуват към университета си. Той трябва да се състои от поне седем души. Всеки клуб в Kosher.bg има свой лидер, който координира неговата дейност и организира работния процес. Участниците в него могат да кандидатстват с проект, близък по предмет до основната дейност на клуба, и да получат директно финансиране, за да осъществят идеята си. Проектите се защитават пред заинтересованите спонсори или пред жури.