Млади учени грабнаха втора награда в Хелзинки

Български екип спечели втора награда в 23-тото издание на Европейския конкурс за млади учени, 23 – 28 септември в Хелзинки, Финландия, съобщи Министерството на образованието, младежта и науката.

Калина Петрова, ученичка в 11 клас на Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов” – Пловдив, Георги Георгиев и Георги Атанасов – студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” спечелиха гласовете на журито с проекта си „DriveFreeZ”. Тримата младежи са разработили симулатор за шофиране, целящ да подпомогне обучението на млади шофьори, който да се ползва от експертите, анализиращи поведението на водачите на автомобили и статистическите данни за инциденти на пътя, както и за тези, контролиращи трафика. Разработеният от младите таланти софтуер е свободно достъпен за ползване и модификация от всички и поддържа най-често използваните езици. Работата по създаването на този симулатор е отнела на екипа повече от година, като младежите продължават да развиват разработката си. Амбицията им е софтуерния продукт да се използва широко както от млади шофьори така и от експерти, работещи в областта на автомобилния транспорт.

През тази година страната ни се представи на Европейския конкурс за млади учени в Хелзинки с три проекта:

„DriveFreez – симулатор за шофиране” с автори Георги Георгиев, Георги Атанасов и Калина Петрова;

„Изпъкнали множества от точки в Евклидово пространство” с автор Румен Данговски;

„Нови конструкции в изогоналната спретнатост. Семейство “изогонални триъгълници”, с автори Калоян Буковски и Антон Белев.

За наградите на европейското състезание през тази година се състезаваха 87 научни проекта във всички научни области, представени от 134 млади учени от 37 държави от Стария континент и извън него.