Мобилтел и IBM заедно за по-умни градове

Мобилтел и IBM ще си партнират в усилията за създаване на т.нар. умни градове – населени места, в които комуникациите и свързващите ги технологии улесняват ежедневието на хората. Сътрудничеството е в рамките на глобалната концепция на IBM, наречена Smart Planet, чиято цел е да подобри качеството на живота в целия свят.

Заявка за партньорството беше направена още миналата седмица от  при откриването на Годишния форум на IBM.  Като телеком доставчик Мобилтел може да допринесе за развитието на градовете, като осигурява комуникационната инфраструктура и предоставя услуги, улесняващи ежедневието в различни области – транспорт, образование, архитектура, здравеопазване и други.

Компанията вече има своя принос към изграждането на смарт градове  чрез продуктите и услугите, които компанията вече предлага. Част от тях са:

•    дистанционно отчитане за комуналните компании, което им позволява да оптимизират разходите си, като управляват по-ефективно своите мрежи; 
•    SMS паркиране, което улеснява шофьорите и подобрява събираемостта от паркиране;
•    TEMEO устройство за 24-часово дистанционно наблюдение на хора със сърдечносъдови проблеми;
•    свързаност на линейките на центровете за спешна помощ, което позволява изпращане до болницата на информация за състоянието на пациента, докато линейката е на път;
•    дистанционно наблюдение на служебни автопаркове и на парка на железниците, което води до икономия на горива;
•    електронен училищен дневник InfoServ e-School, който скъсява дистанцията между училището и родителите, като известява настойниците за присъствието на детето в клас, оценките му и текущите училищни събития чрез SMS.