Apple ще черпи енергия от слънцето

Един от 16-те нови патента на Apple е технология за зареждане на електронни устройства, която вместо електричество, ползва пряката слънчева светлина.

Новата система на компанията, създала едни от най-популярните смартфони и таблети в света, включва конвертор на напрежение и регулатор. 

Конверторът контролира енергията, създадена от устройството, докато регулаторът се грижи за работата на преобразувателя, който се свързва чрез входящ кабел с източника, а чрез изходящ – до съответното епълско устройство.