twitter въвежди платени съобщения

В следваща крачка от комерсиалната си стратегия twitter обяви, че ще въведе нови платени tweet съобщения от компании, които потребителите все още не следят официално.

Новите tweets, които стартираха от днес вклйючват промоционални оферти и съобщения от компании като American Express, HP, Lexus, Pepso, Red Bull и Yahoo др.

За пръв път twitter стартира платени съобщения през юли, но първоначално потребителите виждаха такива само от компании, които те следят.