Към интелигентна България

На 14-ти септември се състоя традиционният годишен форум на компания IBM България. Той бе посветен на темата за Интелигентна България, като началото бе поставено от генералния директор на IBM г-н Александър Раков. Той изрази радостта си, че форумът придобива значение, надхвърлящо рамките на високотехнологичния бранш, ангажирайки в активна дискусия правителствения и частния сектор по теми, релевантни за обществото. „Това е събитие катализатор на идеи за иновативно развитие не само в ИТ бранша, но и за технологичния напредък на България”, допълни той.

Ключов момент от ежегодния форум “Към интелигентна България” бе обявяването на партньорски проект между компания IBM и Гаранционния фонд за изграждане на интелигентна система за автомобилни застраховки в България. Усъвършенстваната информационна система ще донесе на застрахованите лица и застрахователните компании по-бързо клиентско обслужване, намален риск от измами и по-ниски застрахователни премии. Също така осигурява възможност на застрахователните компании за онлайн проверка на цялата необходима информация, касаеща полиците по задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Новата система, базирана на софтуер, хардуер, услуги и технологии за бизнес анализ на IBM, дава възможност на българските и международните застрахователни компании да подобрят ефективността на застрахователния процес. Автоматизираната система позволява вземането на по-прецизни и бързи решения, намаляване на разходите, подобрение на застрахователната услуга и редуциране на броя на неправомерно подадените искове. Водачите без провинения ще бъдат възнаградени с по-ниски застрахователни премии благодарение на интеграцията на различни източници на информация, в това число и архивите на КАТ.

„Решението, което Гаранционния Фонд предпочете пред останалите конкурентни решения и реализирано от IBМ, ще позволи на българските автомобилни застрахователи да оптимизират работата си, да намалят риска и да контролират по-успешно разходите си”, каза г-н Борислав Михайлов, Изпълнителен директор на Гаранционен Фонд България. „За нас е изключително важно да можем да обединим данните от различни източници, което ще ни даде възможност за ефективно наблюдение и координация на постъпващите застрахователни искове. Това ще е от полза, както за застрахователите, така и за водачите на МПС”.

Софтуерният продукт на IBM – DB2 база-данни е в основата на новата система. IBM Cognos софтуер за бизнес анализи и управление на финансови процеси отчита и анализира информацията в досието на водачите, с цел по-добро менажиране и правилно ценообразуване на застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилиста. Възможностите на продукта позволяват да се идентифицират потенциално неверни полици, което значително увеличава производителността, давайки възможност на следователите да се концентрират върху работата по конкретен сигнал за измама.

IBM InfoSphere Warehouse и IBM WebSphere Enterprise Service Bus изграждат възможно най-всеобхватната база-данни и са платформа за комуникация с всички ангажирани застрахователни компании и правителствени институции.

Проектът включва също IBM POWER7 системи, дисков масив за съхранение на данни IBM Storage DS8300 и IBM Blade сървъри, които изграждат инфраструктура, устойчива на разнородни натоварвания на дистрибутираните системи, предлагайки несравнима ефективност при подбора и съхранението на данните.