Мобилният интернет става все по-популярен

45% от британските потребители ползват интернет през своите мобилни телефони. В сравнение с миналата година се наблюдава увеличение от 14%.

Най-бърз е растежът сред младото поколение. 71% от хората, които сърфират в мобилната мрежа, са на възраст от 16 до 24 години. Само 8% са над 65.

Домашното използване на интернет също се е повишило. Според службата 77% от домакинствата вече имат достъп до интернет връзка. Тази цифра е с 4% повече спрямо предходната година, което представлява най-бавния темп на растеж от 2006 г. досега. 

23% от населението е офлайн. Половината твърдят, че не се нуждаят от интернет.