От какво се нуждаете, за да оборудвате лаборатория

От какво се нуждаете, за да оборудвате лаборатория

22.03.2021

 

 

Стартирането на нова лаборатория е изключително сложна задача и няма аналог със създаване на каквото и да е друго помещение. Медицинските лаборатории трябва да извършват рутинно различни сложни химични, биологични, хематологични, имунологични, микроскопични и бактериологични изследвания, да правят редица тестове. За да изпълнява тези ежедневни приложения ефективно и точно, медицинската лаборатория се нуждае от широк спектър от оборудване и лабораторни консумативи.

За една лаборатория от първостепенно значение са точността на резултатите от медицинската диагностика, а в основните случаи това зависи главно от вида на лабораторното оборудване, използвано за извършване на анализа. Устройствата, които работят добре и са издръжливи, позволяват на клиничните заведения да изпълняват разнообразните изследователски функции в определения срок и да предоставят точни оценка.

Оборудването, необходимо за една лаборатория буквално може да няма край. Освен това зависи от вида изследвания, които ще се правят там, от очакваната натовареност и специалистите, които ще работят там.

Ето кои са основните консумативи, необходими за стартирането на една лаборатория.

Микроскопи

Хематологични анализатори

Анализатори на кръвни газове

Електролитен анализатор

Кръвно-газов и електролитен анализ

Апарат за CRP, HbA1c, TSH, MAU, PSA и др.

Елайза ридъри и миячки

Коагулометри

Уринни анализатори

Инфузионни системи

Микроскопи

Центрофуги

Автоклави

Котлони

Химични анализатори

Диференциални броячи

Хистологично и цитологично оборудване

Анализатори на урина

ДНК анализатори

Гама броячи

Четци / шайби за микроплаки

Инкубатори

Имунологичен анализатори и др

Надеждността и стабилността в работата са най - важните фактори, когато става въпрос за закупуване на медицинско лабораторно оборудване. Лабораторните уреди, които отговарят на предписаните стандарти, няма да имат недостатъци и осигуряват гладка и последователна работа.

Медицинските лаборатории могат да изберат да инвестират в чисто ново, или във втора ръка оборудване. Изборът ще зависи от техните специфични изисквания и бюджетни ограничения. Въпреки че новите устройства са скъпи, те осигуряват постоянна производителност и дълготрайност. Новите устройства също биха помогнали на изследователите да се запознаят с най-новите технологии.

Ресертифицираното медицинско лабораторно оборудване е достъпна опция за малки лаборатории и за съоръжения, изправени пред бюджетни ограничения. Въпреки че се предлагат на цени, много по-ниски от новите, тези устройства предлагат стабилна производителност и предоставят точни резултати от теста. Преди да бъдат предложени за продажба, използваните устройства се обновяват и ресертифицират. Обучени техници първо проверяват устройството и ако бъдат открити недостатъци, те го настройват правилно, следвайки оригиналните спецификации на производителя. След като процедурите за реконструкция приключат, тези уреди се тестват повторно и ако работата е задоволителна, те се опаковат, ресертифицират и се пускат в продажба с подходящи договори за сервиз и разширена гаранция.

 

Коментари

Напиши коментар