Brother препоръчва складова автоматизация

До 26,7 трилиона долара е нараснала глобалната електронна търговия според данни, изнесени от Конференцията на ООН за търговия и развитие. Статистиката сочи, че делът на интернет продажбите е скочил от 16% на 19% от всички продажби на дребно през 2020 г. Оказва се, че пандемията е стимулирала потребителите да предпочитат все повече пазаруването онлайн и получаването на покупките си до дома. А това на свой ред е засилило критичното значение на интегрирането на решения за автоматизация в складовете на онлайн търговците за справяне с нарастващите обеми от работа.

 

Brother посочва, че един от аспектите на електронната търговия, свързан с доставката, е очакването на потребителите за многоканална гъвкавост.

 

Многоканалната гъвкавост изисква автоматизация на складовата логистика

 

Увеличението на онлайн поръчките, както и очакванията на клиентите за бързо обслужване в съчетание с недостига на складов персонал оказват натиск върху търговците на дребно. За да го облекчат, те биха могли да прибегнат до помощта на роботиката и софтуерни инструменти с изкуствен интелект(AI), които ще смекчат пропуските в работата и производителността на склада.

 

Защо фирмите за търговия на дребно трябва да оценяват своите решения за автоматизация?

 

Предприятията са изправени пред значителни оперативни предизвикателства, като точността на инвентара, стоковата наличност, проследяването на активите, използването на складовото пространство и оптимизиране на подбора. Всичко това води до неефективност и удължава времето за изпълнение на поръчките.

 

Brother подчертава, че намаляването на грешките при етикетиране – неправилно етикетирани продукти, лоша разделителна способност на баркода и повредени етикети, остава критично важно за подобряване на ефективността на изпълнение и рентабилността.

 

От хардуера на роботите, който може да повиши изходната производителност, до софтуерни инструменти, които могат да оптимизират транспортните маршрути, автоматизацията е от основно значение за успеха в очаквания нарастващ обем на поръчките.

 

Облачната свързаност също е изключително важна, тъй като за безпроблемното интегриране на данни принтерите и скенерите трябва да работят в унисон със системите за управление на складове (WMS) и платформите за анализ.

 

Подобренията в термичния печат, които складовете трябва да правят или вече са въвели

 

Решенията за автоматично идентифициране, като термопринтери и скенери за баркод, се оказаха неразделна част от поддръжката на складовите операции и повишаването на производителността на работниците.

 

Интегрирането на мобилни решения като преносими скенери и принтери, таблети, гласови системи за избиране и мобилни компютри, увеличават ефективността на работниците, като повишават гъвкавостта на „свободните ръце“.

 

Как да използваме термопечат за улесняване на складовата автоматизация

 

Независимо дали искате да внедрите роботика или изкуствен интелект във вашия център за изпълнение, етикетът с баркод остава основен инструмент за складовите операции. Решенията за динамичен печат са от съществено значение за намаляване на грешките при етикетирането и за гарантиране на прецизно изпълнение на поръчката. Така наличието на стабилни мобилни, настолни и индустриални принтери, интегрирани в складовите съоръжения, ще помогне да се поддържат стратегии за автоматизация, да се увеличи изходната производителност и в крайна сметка да се подобри рентабилността.

 

Освен това складовете изискват мащабируема и лесна интеграция с настоящите термопринтери, за да бъдат в крак с нарастващия обем на пратките и изискванията за етикетиране. За да повишат ефективността на складовете, предприятията изискват подобрени системи за печат и сканиране, които са свързани в облак с корпоративни софтуерни инструменти.