Теленор с отличие „Инвеститор в околната среда

 

 

Теленор България получи отличие в категория „Инвеститор в околната среда“ на Годишните наградите за отговорен бизнес 2020 на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Наградите са традиционна инициатива на БФБЛ, която отличава добрите практики и съществения принос на частния сектор към опазването на природата, развитието на човешкия капитал, образованието и цялото общество.

 

За 2020 година, която стана по-известна като „годината на Covid кризата“, 78 компании са подали общо 111 проекта в шестте категории на конкурса. При тази оспорвана надпревара, Теленор печели в единствената „зелена“ категория, като наградата е двойна, тъй като БФБЛ осигурява и възможността на спечелилите в тази категория да се явят и на авторитетните Европейски бизнес награди за околна среда, на които е координатор за България.

 

„Наградата „Инвеститор в околната среда“ е изключително ценна и тя принадлежи на екипа на Теленор България, който ежедневно работи за дигиталното бъдеще на България и по този начин прави възможни устойчивите екологични практики, които подкрепя от години. Наградата приемаме като стимул да продължим да инвестираме и да надграждаме своята социално-отговорна политика за опазване на околната среда“, каза Вилиана Станева, експерт „Корпоративни комуникации и социална отговорност“ в Теленор България, която получи отличието по време на официалната церемония по връчване на наградите.

 

Престижното отличие е резултат от дългосрочната стратегия за устойчиво развитие на Теленор България, насочена към непрекъснатото минимизиране на отпечатъка на компанията върху околната среда. Теленор прилага устойчиви политики с екологична насоченост, чрез които, освен че се грижи за природата и природните ресурси, цели да повишава информираността и екологичната култура на служителите си и тяхното ангажиране със зелени идеи. Стремежът на Теленор е да развива бизнеса си по устойчив и прозрачен начин, като се фокусира върху създаването на инициативи и партньорства, които носят добавена стойност в дългосрочен план за клиенти, партньори, служители и за цялото общество.

 

Повече информация за политиките и практиките, част от стратегията за устойчиво развитие на Теленор България, е достъпна в годишните Доклади за устойчиво развитие , които компанията оповестява публично от 2010 г.