Двойно повече участници в програмата Open Mind

Двойно повече участници се включиха в първото издание на Академия „Open Mind”, след като обученията преминаха към онлайн форма на провеждане. Академия “Open Mind” включва безплатни професионални обучения за хора с увреждания и е организирана от Теленор. Онлайн обученията се провеждат в партньорство с неправителствената организация, помагаща за професионалното развитие на хората с увреждания, Jamba.

Академията трябваше да стартира през март и беше отложена, поради обявяването на извънредното положение. Въпреки това, регистрациите нараснаха почти двойно, до 20 души и тя все пак започна в онлайн среда. Това също така позволи на участници от цялата страна да се включат.

Академията е продължение на програмата за кариерно развитие на хора с увреждания Open Mind, която Теленор провежда от 2015 г. насам. Курсовете в Академията са избрани спрямо уменията, които най-често са липсвали у кандидатите по програмата Open Mind през миналата година. Първата фаза стартира с два курса – по Базова компютърна грамотност и Корпоративна комуникация, като за втората фаза се планира и курс по английски език.
Преподавателите в Академия “Open Mind” са доброволци от бизнеса, съмишленици на Jamba и служители на Теленор.

Програмата Open Mind се провежда ежегодно като част от дългосрочната стратегия по корпоративна отговорност на Теленор. В рамките на досегашните издания към компанията се присъединиха общо 21 участници, които работиха и работят в различни дирекции, сред които „Управление на процеси“, „Правни отношения“, „Човешки ресурси“, „Маркетинг“ и др. От всички участници до момента, петима останаха в Теленор България и след като приключиха участието си в програмата.