59% от компаниите отчитат загуба на данни, свързана с печата

Почти 60% от бизнесите са пострадали от загуба на данни, свързана с печата през последните 12 месеца. Тази статистика обуславя спешната нужда от фокусирането върху сигурността на печат.

Проучването е проведено от водещия анализатор в ИТ сферата Quocirca в доклада Global Print Security Landscape 2019*, в който се препоръчва на компаниите да ескалират проблема от ИТ отдела към висшия мениджмънт.

59% от фирмите са пострадали от загуба на данни при печат през последната година, което се равнява на 11% от всички ИТ инциденти, свързани със сигурността. Независимо от това, 27% от бизнесите могат да бъдат определени като водещи по отношение на сигурността при печат и се явяват своеобразно мерило за нивото на сигурност, което трябва да бъде постигнато.

Ива Тотева, мениджър „Продажби и маркетинг“ в Brother България, коментира: „За Brother е въпрос на приоритет не само да подсигури качествени функции за сигурност в продуктите си, но и да насърчи фирмите правилно да ги настроят, управляват и използват, за да гарантират постоянна сигурност.“

Докладът на Quocirca, обаче, потвърждава, че печатната инфраструктура често е пренебрегван аспект от ИТ средата по време на началното конфигуриране и последващото използване.

В момента се полагат огромни усилия по отношение на облачната интеграция, взаимната съвместимост и споделеното съхранение на данни, при което се създава много по-виртуализирана офис мрежа. И докато това предлага много възможности за бизнеса, последното нещо, от което се нуждаят свързаните системи, е слабо място.

В своя доклад, Quocirca подчертава постоянната развойна дейност на Brother в посока засилване на възможностите за осигуряване на сигурност при печат. Те са интегрирани в решението Managed Print Services (MPS) на японската компания. Продуктите на Brother включват ред функции за защита, включващи автоматизирани действия като:

·         Автоматично засичане на пробиви, при което устройството се рестартира при откриване на заплаха, гарантирайки своята сигурност и тази на мрежата, в която е свързано.

·         Цифрово подписване на фърмуера на устройството и проверка преди обновяването му с цел предотвратяване на инфектиране със зловреден код. 

·         Криптиране на паролите и автоматично затваряне на сесиите след определен период на неактивност.

·         Всички временно съхранявани данни за печат са криптирани с надежден алгоритъм.

·         Възможност за включване и изключване на комуникационни протоколи на ниско ниво, което намалява риска от потенциални атаки, докато същевременно позволява на потребителите да извършват рутинните си задачи.

Чрез имплементирането на няколко прости промени или при работа с MPS доставчик, бизнесите могат лесно да подобрят своите процеси и да защитят операциите, служителите и колегите от опасни пробиви в сигурността.

Методология на изследването

* Quocirca е провела онлайн изследване сред 250 малки и средни компании, и предприятия във Великобритания, Франция, Германия и САЩ през декември 2018 г.