INDUSTRIA с награда от DerivHack 2018

Българската блокчейн компания INDUSTRIA в партньорство с консорциума R3, получи една от четирите награди в състезанието на Barclays – DerivHack 2018, провело се на 21 и 22 септември в Лондон. Екипът кандидатства с блокчейн технология, посредством която в рамките на два дни разработва успешна имплементация на CDM с Corda.
Двудневното събитие се проведе паралелно в Лондон и Ню Йорк, като българският отбор на INDUSTRIA се бори в акселератора на Barclays – Rise London. 140 участници от цял свят и от много различни бизнес направления, сред които банки, платформи, оператори на мрежи, както и консултантски компании разработваха блокчейн решения по стандартите на световната търговска асоциация, която въвежда стандартите за търговия със суапове и деривати – ISDA. Задачата им беше да съставят приложение за по-добър пазар на деривати, базирано на Common Domain Model, който е създаден от ISDA на базата на FpML (Financial products Markup Language).
Въведеният от ISDA CMD (Common Model Domain) прави първата стъпка в стандартизацията на комуникацията, като установява общ процес и стандарти за предаване на финансовите данни. Участниците в DerivHack имаха шанса да приложат модела на ISDA, като се възползват от новите технологични възможности, които предоставят DLT и блокчейн, за да разрешат предварително зададени случаи на обработка на данните след сключване на сделка. Barclays показва доста предизвикателни сценарии и симулира във висока степен дериватния пазар.
Панел от независими съдии, избрани сред представители на финансовата индустрия, академичните среди и публичния сектор, оцениха приложимостта и ефективността на предложените решения и наградиха четирите най-добри блокчейн решения, сред които и българското. Сред имената в журито бяха д-р Кристофър Кларк от University College London и д-р Лий Брейн от технологичния офис на Barclays.
„Този хакатон беше вълнуваща за нас възможност да покажем своите умения в блокчейн програмирането и решенията, с които биха могли да повишат ефикасността на обработката на дериватните инструменти. Иновацията е крайно необходима в индустрията със суаповете и дериватите, понеже повишава конкурентоспособността и дава на компаниите съдържателна диференциация. Нововъзникващите технологии като блокчейн и DLT предоставят интересна възможност да се преразгледат обработката на дериватите, след сключване на сделка, за да се постигне качествена промяна в ефикасността на пазара“, коментира Петко Карамочев от INDUSTRIA.